GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


Referencie

Vyberte rok: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2012


CBS HP STAV s.r.o.

Dodávka a montáž vnútornej inštalácie NTL plynu + revízie.

ALRO SLOVAKIA s.r.o.

Dodávka a montáž kúrenia a plynové rozvody pre práškovaciu firmu ALRO SLOVAKIA s.r.o.

VEVE DOPRAVA, s.r.o.

Dodávka a montáž vodovodných šácht.

Mauro Simon spol. s.r.o.

Dodávka a montáž UK, voda, kanál, plyn.

BSS spol. s.r.o.

Dodávka a montáž NTL rozvodu plynu pre bytové jednotky počet 12 ks + revízie.

ZEKO ELEKTRO KOMPONENTY, spol. s.r.o.

Dodávka STL - NTL skriniek pre plynomery.

TEMATECH Ing. Oskar Malatinský

Dodávka STL - NTL skriniek pre plynomery.

2011


DONAK spol. s r.o.

Dodávka a montáž dodávku NTL plynovodu + montáž a prepojovacie práce.

Mauro Simon spol. s.r.o.

Dodávka a montáž vnútornej NTL prípojky pre RD.

Global Energy s.r.o.

Dodávka a montáž STL plynovodu (prípojky STL) pre obec Marianku.

KRISTOF SK, s.r.o.

Dodávka a montáž vodovodnej prípojky.

H - Properties s.r.o.

Dodávka a montáž vnútornej inštalácie NTL plynu.

SPP- distribúcia,a.s.

Dodávka regulátorov tlaku plynu.

IS-MARIANKA s.r.o.

Dodávka a montáž vodovodu.

2010


Dalkia a.s.

Oprava regulačnej stanice pre obchodnú akadémiu Sereď.

SPP- distribúcia,a.s.

Dodávka regulátorov tlaku plynu.

IS-MARIANKA s.r.o.

Dodávka a montáž STL plynovodu a vodovodu s prípojkami.

GALMISTAV s.r.o.

Dodávka a montáž STL plynovodu, dodávka vodovodu aj s prípojkami.

SLOVWAGAS s.r.o.

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami.

Promax SLOVAKIA, spol.s.r.o.

Dodávka a montáž domovej prípojky plynu.

2009


Beńák Vladimír, Smolenice

Dodávka a montáž vnútroareálového rozvodu vody a plynu pre rodinný dom.

Mgr. Špano Peter, Blatné

Dodávka a montáž rozvodu voda,plyn,ÚK, pre rodinný dom.

Mauro Simon spol.s.r.o.,Hrnčiarska 34, Pezinok

Dodávka a montáž vnútroareálového rozvodu plynu.

DONAK spol. s.r.o., Matičná 71,Ivánka pri Dunaji

Dodávka a montáž STL plynovodu v Ivánke pri Dunaji.

IS – Marianka s.r.o., Česká 7/A, Bratislava

Dodávka a motáž STL plymovodu s prípojkami a pouličný rozvod vodovodu v obci Nová Marianka Spodky I. a II. ulica.

J.P. STAV spo. s.r.o, Šafárikova 125, Roznava

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami Stupava Dúbravy juh.

2008


JOMAX s.r.o., Novohradská 2, Bratislava

JOMAX s.r.o.

Obecný úrad Blatné Šarfická 300/37

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami.

1.PERNAG.spol.s.r.o., Riazanska 87, Bratislava

Dodávka a montáž STL plynovodu v obci Jablonové.

Obec Častá

Dodávka a montáž STL plynovodu - Cintorínska ulica.

2007


J.Š.-servis s.r.o. Bratislavská 83 Pezinok

J.Š.-servis s.r.o.

MAGENTA – Chorvátsky Grob

Dodávka a montáž STL plynovodu.

Obecný úrad Blatné Šarfická 300/37

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami.

Ing. Jozef Kosar, Bratislava - Vajnory

Dodávka a montáž NTL plynovodu z PE s prípojkami.

Ivan Hassler, Ivánka pri Dunaji

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami z PE.

SPP a.s.

Dodávka nových regulátorov Alz-6U/BD. Oprava poškodených regulátorov plynu Alz-6U/BD.

RAPEX s.r.o.

Dodávka a montáž STL prípojky, regulácie a meranie pre bytový dom v Senci.

CLEVIS a.s.

Dodávka a montáž prípojky z PE, meranie a rozvody pre 10 bytových jednotiek.

GAS-TERM s.r.o.

Dodávka a montáž plynovodu s prípojkami v Modre.

Obecný úrad Blatné

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkami.

Stavoindustria Liptovský Mikuláš a.s.

Úprava STL prípojky.

DAS PRO GRUP s.r.o.

Dodávka a montáž NTL plynovodu pre rekonštrukciu vodnej veže v Bratislave.

Senec Real s.r.o.

Meranie a kontrola STL plynovodu s úradnou tlakovou skúškou.

2006


MAURO SIMON, spol. s r.o.

Dodávka a montáž STL plynovodu s prípojkou, meranie a regulácia, vnútorné rozvody plynu pre infražiariče.

VERTICALIS s.r.o.

STL plynovod z PE s prípojkami pre výrobné haly.

Obec Jakubov - obecný úrad

Dodávka a montáž NTL plynovodu z PE v lokalite na Pasekách.

PPA CONTROLL a.s.

Dodávka a montáž prípojky, merania, regulácie plynu a vnútroareálový rozvod NTL plynu.

Obec Bernolákovo

Vnútroareálový rozvod plynu z PE pre športový areál.

2005


J.O.T. - STAHL spol. s.r.o.

Dodávka a montáž plynovej prípojky, meranie a regulácia vnútroareálových rozvodov z PE a vnútorné rozvody k práškovacej linke.

W. O. CH. Slovakia a.s.

Dodávka a montáž plynovej prípojky z PE.

HAUGG COOLING s.r.o. (Kopčianska 92, Bratislava)

Dodávka a montáž STL plynovej prípojky, vnútroareálového rozvodu, STL doregulovanie, meranie plynu a vnútorné rozvody plynu k infražiaričom.

Manag - Termo spol. s.r.o.

Dodávka a montáž plynovodu z PE na Einsteinovej ulici v Bratislave.

Cestné stavby a.s., Banská Bystrica

Prekládka plynovodu z PE.

IS - Marianka spol. s.r.o.

Dodávka, montáž a údržba plynovodu s prípojkami z PE v celkovej dĺžke 4700m. Montáž delených chráničiek DN 900 na VTL DN 700. Dodávka, montáž domových regulátorov plynu.

RODIS spol. s.r.o.

Dodávka a montáž plynovodu s prípojkami z PE.

AB Reavis MANAGEMENT spol. s.r.o.

Dodávka a montáž VTL plynovej prípojky, montáž RSP - regulačnej stanice plynu. Dodávka a montáž vnútroareálových rozvodov plynu v Bratislave na Pántoch.

© 2008 - 2019 | GAS-PRODUKT s.r.o.