GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


Potvrdenie osoby Miroslav Kráľovič

O oboznámení s jednotlivými typmi regulátorov tlaku plynu vyrábanými v GMR CZ s.r.o. Skuteč.

Potvrdenie Miroslav Kráľovič
© 2008 - 2021 | GAS-PRODUKT s.r.o.