GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


Osvedčenie osoby Miroslav Kráľovič

Osvedčenie osoby Miroslav Kráľovič na činnosť riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové podľa $ 18 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.


Osvedčenie osoby Miroslav Kráľovič
© 2008 - 2019 | GAS-PRODUKT s.r.o.