GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


Oprávnenie GAS-PRODUKT s.r.o.

Oprávnenie z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa GAS-PRODUKT s.r.o. na druh činnosti:Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU - oprava a údržba
M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
R - rekonštrukcia

Oprávnenie z preverenia odbornej spôsobilosti
zamestnávateľa GAS-PRODUKT s.r.o.
© 2008 - 2021 | GAS-PRODUKT s.r.o.