GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


Certifikáty

Aktuálne osvedčenia, potvrdenia a oprávnenia:

opravnenie GAS-PRODUKT s.r.o. Oprávnenie z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa GAS-PRODUKT s.r.o. na druh činnosti:

Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU - oprava a údržba
M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
R - rekonštrukcia
...viac info

osvedcenie Osvedčenie osoby Miroslav Kráľovič na činnosť:

Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie plynové podľa $ 18 vyhlášky č. 718/2002 Z.z....viac info

potvrdenie
Potvrdenie o školení osoby Miroslav Kráľovič
o oboznámení s jednotlivými typmi regulátorov tlaku plynu vyrábanými v GMR CZ s.r.o. Skuteč.


...viac info

potvrdenie
Potvrdenie o školení osoby Jozef Kráľovič
o oboznámení s jednotlivými typmi regulátorov tlaku plynu vyrábanými v GMR CZ s.r.o. Skuteč.


...viac info


© 2008 - 2020 | GAS-PRODUKT s.r.o.