GAS-PRODUKT s.r.o. - Dodávka a montáž plynovodov, opravy regulátorov Alz

GAS-PRODUKT s.r.o.
919 03 Horné Orešany 38
Tel.: 0905 387 082
Fax: 033 55 55 828


GAS-PRODUKT s.r.o.

Zvárací automat Friamat-T
Spoločnosť GAS-PRODUKT s.r.o. vznikla prechodom z fyzickej osoby, Miroslava Kráľoviča, ktorý začal svoju činnosť 22.2.1998 na základe vykonávania ohlasovacej živnosti - montáž UK, plyn, vodoinštalácie.

Firma GAS-PRODUKT s.r.o. sa zaoberá montážou plynovodov - nízkotlakých (NTL), strednotlakých (STL) a vysokotlakých (VTL). Taktiež sa zaoberá repasovaním domových regulátorov Alz 6U AB, BD, montážou plynových prípojok, delených chráničiek a ďaľšími produktami, ktoré sa týkajú rozvodov plynov.


friamat Protokol o vykonaní pravidelného servisu automatu na zváranie PE-HD

- zvárací automat: FRIAMAT-T
...viac info


© 2008 - 2021 | GAS-PRODUKT s.r.o. | tvorba webu bohacek.sk